Últimes tecnologies

Ordinadors quàntics 


Un ordinador quàntic és un dispositiu de càlcul que fa ús dels fenòmens específics de la mecànica quàntica, tals com superposició i entrellaçament, per executar operacions sobre dades. Els ordinadors quàntics aprofiten la capacitat dels sistemes quàntics d'estar en dos estats simultàniament. En comptes de fer servir bits que tenen el valor 0 o 1, fan servir qubits (bits quàntics) que tenen una superposició dels dos valors. Processant simultàniament aquestes dades, un ordinador quàntic podria resultar exponencialment més ràpid que un de clàssic. Els ordinadors quàntics de suficient capacitat seran capaços de resoldre càlculs de complexitat intractable per a un ordinador convencional.

Micromotors
Els micromotors són partícules molt petites (mesurades en micres) que poden moure's. Aquests micromotors es propulsen en una direcció específica de forma autònoma quan es col·loquen en una solució química. Un conjunt de reaccions d'oxidació-reducció produeixen un corrent de bombolles que impulsa aquests micromotors a través dels mitjans químics. Els micromotors esfèrics s'anomenen esferes de Janus, perquè estan compostes de dos materials diferents, com el déu romà de dues cares del canvi Janus. Els micromotors poden tenir aplicacions a la medicina ja que s'han demostrat que poden subministrar materials a cèl · lules vives dins d'un organisme. També s'han demostrat que són eficaços per degradar certs agents de guerra químics i biològics.

Comentarios

Entradas populares